Kinderdagverblijf De Kleine Prins

Het kinderdagverblijf De Kleine Prins voorziet kwalitatieve dagopvang, verzorging en opvoeding voor 60 kinderen van 0 tot 3 jaar en is open van 7 tot 18 uur.

Een team van professionele kinderbegeleiders vangt de kinderen op in een kindvriendelijke, veilige, gezonde, stimulerende en warme omgeving. Elk kind is uniek, daarom streven we naar een geïndividualiseerde dienstverlening die de eigenheid van elk kind respecteert. 

We organiseren ook opvang voor kinderen van kwetsbare gezinnen en staan open voor kinderen met een extra of specifieke zorgbehoefte.

Procedure

Registreer je opvangvraag via het loket kinderopvang

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator voor een afspraak: Julie De Mol - 09 366 71 75 - julie.demol@wetteren.be.

Bedrag

De dagprijs is gebaseerd op je inkomen (inkomenstarief). Meer informatie over het inkomenstarief vind je op de website van Kind & Gezin.

Regelgeving

Contactinfo