Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

Maak een afspraak

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar. Kids-ID bevat

 • alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.
 • de namen van de ouders

De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

De kaart kan ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school, als lidkaart van de sportclub en ook bij de dokter / ziekenhuis / apotheek. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd 3 jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is uw kind ondertussen 12 jaar geworden. Op die leeftijd krijgt elke Belg automatisch een elektronische identiteitskaart (eID). Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldige Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De Kids-ID moet niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Voorwaarden

Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind. (1) 
 • u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

(1) Als het Belgisch kind in een pleeggezin of in een pleeginstelling geplaatst wordt, kan de Kids-ID ook uitgereikt worden aan de pleegouder(s) of aan de verantwoordelijke van de pleeginstelling, op voorwaarde dat er een document wordt voorgelegd van de bevoegde instantie dat aantoont dat het kind aan de pleegouder(s) of aan de pleeginstelling toevertrouwd werd.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland gaat. U vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.

Voor het aanvragen van een Kids-ID dient u een afspraak te maken.

OPGELET: u dient voor elk kind een aparte afspraak te maken. Het is niet mogelijk verschillende Kids-ID's af te leveren bij één afspraak.

Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode (vanaf 6 jaar) om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

U neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. Bij de activering van de kaart moet het kind niet aanwezig zijn in het gemeentehuis. Afhalen van de Kids-ID kan zonder afspraak tijdens onze openingsuren.

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor u op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, met levering binnen 1 of 2 dagen (aanvraag vóór 15u, anders schuift het een dag op). Let op: hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Verlies of Diefstal

Bij verlies of diefstal van de Kids-ID moet u een aangifte doen. Dit kan telefonisch bij DOCSTOP 00800 2123 2123 of +32 518 2123 OF onmiddellijk bij het gemeentebestuur voor verlies van de Kids-ID OF bij de politie indien het om een diefstal gaat. Bij het gemeentebestuur of bij de politie wordt een attest van verlies / diefstal meegegeven.

Er is ook een speciale procedure voor identiteitskaarten/Kids-ID met losgekomen chip of onleesbare chip. Hiervoor moet u langsgaan bij uw gemeentebestuur.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:

 • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt en eventueel de oude Kids-ID.
 • een document van de bevoegde instantie als de aanvrager een pleegouder, voogd of verantwoordelijke van een pleeginstelling is, dat aantoont dat het kind aan hen is toevertrouwd.
 • een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • uw kind moet meekomen

Bedrag

U betaalt 8 euro voor een gewone procedure.

Spoedprocedures:

 • U betaalt 130 euro voor een dringende procedure.
 • U betaalt 160 euro voor een zeer dringende procedure met gecentraliseerde levering en afhaling in Brussel.
Maak een afspraak