Jaarverslag

Hoewel er geen formele verplichting tot het publiceren van een jaarverslag meer bestaat, wenst de gemeente Wetteren haar inwoners te informeren over haar werking doorheen de jaren. Daarom wordt elk jaar een verslag opgemaakt door alle gemeentelijke diensten, dat in één lijvig document wordt gegoten.

Procedure

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo