Internationaal reispaspoort

Maak een afspraak

Een Belgisch paspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, uw handtekening en uw foto bevat het ook uw vingerafdrukken.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig hebt voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

Zorg dat u tijdig uw paspoort aanvraagt of vernieuwt. Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar voor minderjarigen.

U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als uw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen paspoort aanvragen!

U moet persoonlijk aanwezig zijn om het paspoort aan te vragen, minderjarigen moeten vergezeld zijn van minstens 1 ouder die het ouderlijk gezag heeft.

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden.

Vraag uw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van 6 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaan wel spoedprocedures. Als de aanvraag gebeurt vóór 15 uur, kan het paspoort zelfs de werkdag na de aanvraag bij de gemeente worden afgeleverd of 4u30 na de aanvraag af te halen in Brussel. Die spoedprocedures zijn wel veel duurder.

U dient een afspraak te maken om een internationale reispas aan te vragen. Dit kan via de knop "Maak een afspraak" boven- en onderaan deze pagina.

Het afhalen van uw internationaal paspoort kan zonder afspraak tijdens onze openingsuren. Wanneer u het internationaal paspoort van een andere meerderjarige wil afhalen heeft u daarvoor een  geschreven en ondertekende volmacht van die persoon nodig.

Meebrengen

Voor de aanvraag hebt u volgende documenten nodig:

 • uw identiteitskaart
 • 1 recente kleurenpasfoto die voldoet aan de I.C.A.O. normen (max. 6 maanden oud)
 • uw oud paspoort (als u er één heeft) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (diefstal melden bij de politie / verlies melden bij het gemeentebestuur)
 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn.

Bedrag

Voor volwassenen:

 • 81 euro
 • 260 euro voor een spoedprocedure voor volwassenen (levering binnen 24u indien aanvraag vóór 15u)
 • 320 euro voor een superdringende procedure voor volwassenen (af te halen in Brussel 4u30 na de aanvraag indien aanvraag vóór 15u)

Voor minderjarigen

 • 51 euro 
 • 220 euro voor een spoedprocedure voor minderjarigen (levering binnen 24u indien aanvraag vóór 15u)
 • 290 euro voor een superdringende procedure voor minderjarigen (af te halen in Brussel 4u30 na de aanvraag indien aanvraag vóór 15u)

 

Maak een afspraak

Contactinfo