Inschrijving vreemdeling met een verblijf minder dan drie maanden

Maak een afspraak

U hebt een aankomstverklaring voor kort verblijf nodig indien u een niet-Europeaan bent die voor een periode van minder dan drie maanden als toerist België bezoekt en op een privé-adres verblijft.

Tenzij u bent vrijgesteld, moet u zich binnen 3 dagen nadat u in België bent aangekomen melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft. U krijgt er een aankomstverklaring die aangeeft op welke datum u het Schengengebied dient te verlaten. Deze aankomstverklaring is geen verblijfstitel.

Een kind jonger dan 15 jaar moet aan het gemeentebestuur worden gesignaleerd door de vader of de moeder of door de persoon of de instelling die de bewaring over het kind heeft.

De volgende vreemdelingen zijn vrijgesteld van de meldingsplicht:

  • de vreemdeling die logeert in een logementshuis waarop de wetgeving betreffende de controle der reizigers van toepassing is, 
  • de vreemdeling die tijdens een reis in België voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verpleeginrichting is opgenomen,
  • de vreemdeling die aangehouden is en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij is opgesloten.

Als u bent vrijgesteld, vergeet dan niet dat een kort verblijf niet langer mag duren dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen. Als u regelmatig reist, moet u het aantal dagen tellen dat u al in het Schengengebied hebt doorgebracht in de periode van 180 dagen die voorafgaat aan elke dag van het nieuwe verblijf. Gebruik de elektronische rekenmachine om het aantal dagen te berekenen dat u nog mag verblijven.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan een administratieve geldboete van 200 EUR opleggen aan de vreemdeling die zonder toestemming zijn verblijf verlengt.

Meer info vindt u hier.

Voorwaarden

  • u hebt een niet-Europese nationaliteit
  • u verblijft minder dan drie maanden in België

Procedure

U maakt een afspraak aan onze loketten. Hierbij brengt u uw paspoort en een recente pasfoto mee.

Meebrengen

  • uw internationaal paspoort
  • een recente pasfoto volgens ICAO norm (maximum 6 maanden oud)

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo