Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Maak een afspraak

Wanneer een niet-Belgisch kind dat ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister, jonger dan 12 jaar naar een land reist waar geen paspoort vereist is, moet het een identiteitsbewijs op zak hebben. Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur
 • bij verandering van verblijfplaats of adres
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
 • vanaf 12 jaar.

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Het identiteitsbewijs is maximum 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur
 • bij verandering van verblijfplaats of adres
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
 • vanaf 12 jaar.

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente na afspraak.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Meebrengen

 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • eventueel de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
 • 2 euro

Bedrag

U betaalt 2 euro.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Maak een afspraak