Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Maak een afspraak

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister, kan het een identiteitsbewijs vragen. 

Het identiteitsbewijs is 3 jaar geldig, tenzij het recht op verblijf beperkt is tot een kortere periode.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Het identiteitsbewijs is 3 jaar geldig, tenzij het recht op verblijf beperkt is tot een kortere periode.

  • Het identiteitsbewijs vervalt:

    • na verloop van de geldigheidsduur
    • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit

De pasfoto die u meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente na afspraak.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Meebrengen

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van uw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
  • uw kind moet aanwezig zijn
  • 12 euro of 130 euro bij spoedprocedure

Bedrag

U betaalt 12 euro.

Indien u de kaart in spoedprocedure wenst aan te vragen, betaalt u 130 euro.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (B.S. 20 december 1996)

Maak een afspraak