Huwelijksjubileum

Echtparen die een speciaal huwelijksjubileum vieren, krijgen hiervoor een premie. Indien u dit wenst, wordt een bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen of een ontvangst op het gemeentehuis geregeld.

Voorwaarden

U bent respectievelijk 50, 60, 65 of 70 jaar wettelijk gehuwd.

Uw huwelijk staat ingeschreven in het bevolkingsregister.

Procedure

U ontvangt automatisch het aanvraagformulier in het jaar van het jubileum. Het ingevulde formulier moet, voor de deadline vermeld in de begeleidende brief, terugbezorgd worden aan het gemeentebestuur van Wetteren. Dit kan:

  • per post naar Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren, t.a.v het secretariaat
  • per email naar secretariaat@wetteren.be
  • persoonlijk aan het onthaal

Indien u dit wenst, wordt een bezoek van een delegatie van het college van burgemeester en schepenen of een ontvangst op het gemeentehuis geregeld. U wordt in dat geval opgebeld door archivaris Jeroen Trio. Op basis van dit interview zal een speech geschreven worden.

Indien u geen bezoek wenst, worden de geschenkbonnen opgestuurd naar uw thuisadres, samen met een lijst met deelnemende handelaren.

Bedrag

U ontvangt:

  • 75 euro aan waardebonnen bij de viering van een gouden jubileum (50 jaar)
  • 100 euro aan waardebonnen bij de viering van een diamanten jubileum (60 jaar)
  • 100 euro aan waardebonnen bij de viering van een briljanten jubileum (65 jaar)
  • 100 euro aan waardebonnen bij de viering van een platina jubileum (70 jaar)

Contactinfo