Reservatie huwelijksdatum

Online aanvragenMaak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Eén van de toekomstige echtgenoten kan maximum één jaar op voorhand vanaf 9 uur 's morgens een trouwdag (en -uur) vastleggen. Dit kan op verschillende manieren:

Mogelijke huwelijksdagen -en uren:

 • van maandag tot vrijdag:
  • voormiddag: 9u30 / 10u / 10u30 / 11u
  • namiddag: 13u30 / 14u / 14u30 / 15u
 • zaterdag
  • voormiddag: 9u30 / 10u / 10u30 / 11u

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Eén van de toekomstige echtgenoten kan maximum één jaar op voorhand vanaf 9 uur 's morgens een trouwdag (en -uur)  vastleggen.

 • Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen jullie in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

  • de laatste woonplaats van u of uw partner

  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

  • de geboorteplaats van u of uw partner 

 • U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
 • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk kan ten vroegste 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna voltrokken worden. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Meebrengen

 • Uw identiteitskaart

Bedrag

U betaalt:

 • 75 euro voor een gewone ceremonie van maandag tot vrijdag
 • 150 euro voor een kleine ceremonie van maandag tot vrijdag
 • 175 euro voor een gewone ceremonie op zaterdag
 • 250 euro voor een kleine ceremonie op zaterdag
 • een gewone ceremonie op dinsdag om 9u30 is gratis

Een kleine ceremonie wordt opgesmukt door een aantal bloemstukken in de zaal. Bij een gewone ceremonie zijn deze niet aanwezig.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo