Huurwetgeving

Maak een afspraak

U kan op het gemeentehuis terecht met vragen of problemen als huurder of verhuurder.

Vragen zoals:

  • Hoeveel bedraagt de huurwaarborg en hoe kan deze betaald worden?
  • Wanneer en hoe kan ik de huur opzeggen? Wat is de opzeggingstermijn?
  • Er zijn problemen met het verhuurde pand, wat kan ik doen?
  • ....

U zal zo goed mogelijk geholpen worden.

Bij complexe problemen verwijzen we u door naar de Huurdersbond, de Verenigde Eigenaars, het vredegerecht of een advocaat.

Procedure

U maakt een afspraak via onze website.

Meebrengen

  • huurcontract
  • plaatsbeschrijving
  • aangetekende brieven van/naar huurder, verhuurder
  • foto's van de woning
  • ...

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Voor de Huurdersbond of de Verenigde Eigenaars zal u een lidmaatschap moeten afsluiten.

Regelgeving

Woninghuurwet 

Burgerlijk Wetboek afdeling "Huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder", beter bekend als de woninghuurwet van 20 februari 1991 (BS 22 februari 1991), zoals gewijzigd door de Wet van 13 april 1997 (BS 22 mei 1997). De recentste wijziging dateert van 2009.

Zesde Staatshervorming: 'Huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan' wordt een gewestelijke bevoegdheid

Nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (BS 7 december 2018) inwerkingtreding 1/1/2019 (met uitzondering van art. 37 huurwaarborg).

Alle informatie vind je op de website: www.woninghuur.vlaanderen

Maak een afspraak

Contactinfo