Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Grofvuil wordt huis-aan-huis ingezameld.


Grofvuil is alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen, zoals huisraad, meubels, vloerbekleding… Al wat in zakken zit of kan, wordt dan ook niet meegenomen bij de grofvuilophaling.

Voorwaarden

Buiten zetten van grofvuil:

  • het grofvuil moet aan de rand van de openbare weg staan, duidelijk voorzien van de sticker waaruit blijkt dat de retributie werd betaald;
  • het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet zwaarder zijn dan 70 kg;
  • het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter en niet groter zijn dan 1 m³;
  • alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen vormen voor de ophalers van de afvalstoffen, voetgangers of andere gebruikers van de openbare weg;
  • vlak glas dient volledig en veilig verpakt te zijn;
  • elk aangeboden voorwerp moet kunnen opgetild worden door maximaal 2 ophalers.

Voor meer informatie, ga naar de website van Verko

Procedure

Contacteer eerst de afvalintercommunale Verko om een afspraak te maken voor het ophalen van grofvuil. Telefoonnummer: 0800 92 992. Telefonisch zal worden nagegaan of er geen herbruikbare, recycleerbare of recupereerbare goederen tussen uw grofvuil zitten.

Koop daarna een retributiesticker voor grofvuilophaling aan de snelbalie van het gemeentehuis.

Plaats je (max 5 stuks ) grofvuil op het voetpad en kleef de sticker op een van de items. Dit mag vanaf 18 u de avond voor de afgesproken ophaling.

Bedrag

U betaalt 24,00 euro voor een retributiesticker voor één ophaalbeurt van max. 5 stuks grofvuil.

 

Je kan grofvuil ook naar het recyclagepark brengen. Je betaatlt 2 euro voor stukken < 0,5 m³. Voor stukken van 0,5 m³ tot 1 m³ betaal je 4 euro. Het toegangsgeld voor het recyclagepark (2 euro) blijft eveneens te betalen.

Uitzonderingen

Goederen zoals meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten, die in goede staat zijn, kan u aan de kringloopwinkel (Mozen 22) bezorgen.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het recyclagepark.

Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Dit brengt u ook naar het recyclagepark.

 

 

Regelgeving

Materialendecreet

Contactinfo