Gratis Grondafstand

Bij ingrijpende verbouwingen of herbouw van een woning, die getroffen is door de rooilijn of wanneer er een gedeelte van het perceel voor de rooilijn gelegen is, kan het gemeentebestuur vragen dat de aanvrager of eigenaar het gedeelte die voor de rooilijn ligt overdraagt naar de gemeente. 

 

Voorwaarden

Om de gratis grondafstand te kunnen afronden is een ingevulde aanvraagformulier (Word, PDF) vereist en een correct opmetingsplan.

Bedrag

Bij gratis grondafstand staat de grondeigenaar in voor de opmaak van een opmetingsplan door een landmeter.

De gemeente draagt de kosten voor de notaris bij individuele projecten (ééngezinswoning), de verkavelaar of ontwikkelaar draagt de notariskosten bij groepswoningbouw of verkavelingen.

Contactinfo