Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kunt besparen, door bijvoorbeeld te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Voorwaarden

Woningen

De energiescan is gratis voor: 

 1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit).
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend.
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas.
 4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort.
 5. een afnemer die een woning, of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor bewoont.
 6. een huurder die maximaal 521,69 euro (of 571,69 in centrumsteden) per maand betaalt.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Bedrijven

Bedrijven kunnen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen terecht voor een energiescan.

Procedure

Voor een gratis energiescan neem je contact op met:

De energiescan wordt uitgevoerd door Goed Wonen Dendervallei, een energiesnoeiersbedrijf.
De uitvoerder van de energiescan:

 • komt bij je langs en inspecteert de woning
 • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: bijv. spaarlampen plaatsen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buis-isolatie ...

Nadien krijg je een rapport met daarin:

 • analyse van de huidige energiesituatie
 • tips om energie te besparen
 • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen
 • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen
 • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

Bedrag

Een energiescan is gratis voor de hierboven vermelde doelgroepen. 

Contactinfo