Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Particulieren die een eigen grondwaterwinning hebben, kunnen de drinkbaarheid van hun putwater laten onderzoeken.

 

 

 

 

Voorwaarden

De analyse gebeurt

 • door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als er geen mogelijkheid is om aan te sluiten op het drinkwaternet. Een woning wordt als "niet-aansluitbaar" beschouwd als ze meer dan 50 meter van de waterleiding af ligt.

 • door Farys als er wel mogelijkheid is om aan te sluiten op het drinkwaternet.

 

 

 

Procedure

Analyse door Farys (zie voorwaarden)

 • U vult het formulier "onderzoek van putwater" in en bezorgt het via post/mail of via het onthaal aan het gemeentebestuur.
 • Farys spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komen nemen. Opgelet! Een correcte staalname moet volgens een bepaalde procedure gebeuren. Doe dit dus in geen geval zelf.
 • Farys analyseert het waterstaal en bezorgt de resultaten aan het gemeentebestuur.
 • Wij sturen de resultaten naar u door.

Analyse door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM - zie voorwaarden)

 • U vult het invulformulier "aanvraag van het onderzoek van putwater" in en bezorgt het via post/mail of via het onthaal aan het gemeentebestuur.
 • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen. Opgelet! Een correcte staalname moet volgens een bepaalde procedure gebeuren. Doe dit dus in geen geval zelf.
 • De VMM analyseert het waterstaal.
 • U krijgt van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Meebrengen

Het ingevulde aanvraagformulier.

Bedrag

Deze dienst is gratis:

 • bij analyse door VMM
 • bij analyse door Farys wanneer het een eerste aanvraag betreft of de vorige aanvraag meer dan 3 jaar geleden gebeurde. Nieuwe eigenaars ontvangen een kopie van de laatste analyse

Als u tussentijds toch een nieuwe analyse wenst, betaalt u:

 • 16 euro voor de staalname
 • 50 euro voor de verplaatsing
 • 151 euro voor de analyse

Uitzonderingen

Deze procedure geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt voortdurend gecontroleerd door de drinkwatermaatschappij Farys.

Contactinfo