Geslachtswijziging

Maak een afspraak

Een geslachtswijziging is een recht, mits u aan de (strenge) voorwaarden voldoet.

Wie een geslachtswijziging laat uitvoeren, moet een administratieve procedure volgen om in orde te zijn met alle administratieve gevolgen van de geslachtswijziging.

 

 

Voorwaarden

Om effectief een geslachtswijziging te laten uitvoeren gelden de volgende criteria:

 • de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan het geslacht vermeld in de akte van geboorte; en
 • lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht aangepast zijn als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is.

 

Procedure

De procedure bestaat uit 2 stappen.

De aangifte

U geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • uw identiteitsbewijs
 • een ondertekende verklaring

U krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken.
Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

Opmaak van de akte

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden gaat u terug naar dezelfde burgerlijke stand met:

 • uw identiteitsbewijs
 • het ontvangstbewijs
 • een tweede verklaring, waarin u herhaalt dat u de geslachtsregistratie in uw geboorteakte wilt veranderen.

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie ook op de kant van de akten die betrekking hebben op uzelf en op uw afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

Meebrengen

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring

NIet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat u deze beslissing alleen kunt nemen.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo