Gemeentelijke premie voor muurisolatie

Online aanvragen

Muurisolatie aanbrengen zorgt voor een lagere energiefactuur én meer wooncomfort:

 • de warmte blijft binnen in de winter en buiten in de zomer;
 • er is minder tocht en minder stofcirculatie;
 • de akoestische isolatie verbetert

De gemeente geeft, aanvullend op de Vlaamse Mijn VerbouwPremie, een premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie.

Voorwaarden

 • enkel voor bestaande woningen of woningeenheden aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius voor 1/01/2006, of met aanvraag omgevingsvergunning voor 1/1/2006;
 • er werd een premie voor spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie uitbetaald door Mijn VerbouwPremie; 
 • premie kan slechts één keer aangevraagd worden per gebouw; 
 • aanvraag indienen ten laatste 5 maanden na datum uitbetaling Mijn VerbouwPremie;

BUITENMUURISOLATIE

 • de Rd-waarde (warmteweerstand) van het geplaatste materiaal bedraagt min 3 m²K/W
 • de isolatie wordt geplaatst door een aannemer

SPOUWMUURISOLATIE

 • de spouw heeft een minimale breedte van 50 mm
 • de lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK
 • de volledige spouw met opgevuld worden 
 • de isolatie wordt geplaatst door een aannemer

 

Procedure

Dien je aanvraag online in bovenaan deze pagina of download het aanvraagformulier en bezorg ons je aanvraag met de post. Denk er aan om ook de vereiste bijlagen op te laden/mee te sturen:

 • de bevestigingsbrief van Mijn VerbouwPremie met vermelding van het goedgekeurde subsidiebedrag;
 • een bewijs van uitbetaling van de subsidie door Mijn VerbouwPremie
 • een kopie van de factuur met gedetailleerd overzicht van de werken (aantal m2...)

Meebrengen

 • een kopie van de brief met de toekenning van de subsidie voor muurisolatie door Mijn VerbouwPremie, met vermelding van het subsidiebedrag;
 • een bewijs van uitbetaling van de subsidie voor muurisolatie door Mijn VerbouwPremie (kopie bankrekeninguittreksel);
 • een kopie van de factuur met gedetailleerd overzicht van de werken (aantal m2...).

Bedrag

U ontvangt:

 • 4,00 euro/m² met een maximum van 350 euro voor spouwmuurisolatie;
 • 10,00 euro/m² met een maximum van 650 euro voor buitenmuurisolatie.

Uitzonderingen

 • niet van toepassing voor binnenmuurisolatie;
 • niet van toepassing op herbouwde woningen;
 • niet van toepassing op woningen die grondig verbouwd werden om aan de E-peileisen te voldoen;
 • niet van toepassing op uitbreidingen van bestaande gebouwen;

 

Regelgeving

beslissing gemeenteraad 14 december 2022

Online aanvragen

Contactinfo