Gemeentelijke aanvullende premie na aanpassingspremie

Online aanvragen

Lokaal Bestuur Wetteren geeft een aanvullende premie als je recht hebt op de aanpassingspremie van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden

  • je hebt een toekenningsbrief van Wonen in Vlaanderen ontvangen waaruit blijkt dat je recht hebt op de aanpassingspremie;
  • het premiebedrag is gestort op jouw rekening;
  • jouw aanvraagdossier met bijlagen is volledig.

Procedure

Bezorg het ingevulde aanvraagformulier (met bijlagen) per post aan het gemeentebestuur, geef het af aan het onthaal in het gemeentehuis of mail het naar woonenleef@wetteren.be

Als de aanvraag volledig in orde is, wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring gebeurt de uitbetaling door de financiële dienst.

Je ontvangt een brief met de beslissing van het college. Bij een positieve beslissing ontvang je binnen de 90 dagen na de beslissing het toegekende bedrag op jouw bankrekening.

Meebrengen

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • kopie van de toekenningsbrief van de Vlaamse aanpassingspremie
  • kopie van het bankrekeninguittreksel waaruit blijkt dat je de premie ontvangen hebt.

Bedrag

Je ontvangt een premie van 20% van de verkregen subsidie, met een minimum van 250 euro en een maximum van 1.250 euro.

Uitzonderingen

Na het ontvangen van een Vlaamse renovatiepremie, kom je niet in aanmerking voor de gemeentelijke aanvullende premie.

Online aanvragen

Contactinfo