Gemachtigd opzichter

Een gemachtigd opzichter is bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren en/of mensen met een handicap veilig te laten oversteken.

De gemachtigd opzichter:

  • kan het verkeer stilleggen om groepen te laten oversteken;
  • kan hen verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
  • mag ‘aanwijzingen’ geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeerstekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;
  • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.

 Dit mag een gemachtigd opzichter niet:

  • proces-verbaal opstellen;
  • identiteitscontroles uitvoeren.

Voorwaarden

In principe kan iedereen die 18 jaar is gemachtigd opzichter worden. Je moet wel een opleiding volgen, georganiseerd door de politie. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Na de opleiding wordt er een getuigschrift afgeleverd dat voor onbepaalde duur geldig blijft. De gemeente zorgt voor een gepaste verzekering.

De gemachtigd opzichters worden aangesteld door de burgemeester. De gemachtigd opzichter oefent zijn bevoegdheden uit in de gemeente waar hij gemachtigd is. Als hij in een naburige gemeente optreedt, dan moet de betrokken gemeente haar toestemming geven.

Verplichte uitrusting van een gemachtigd opzichter:

  • Een band om de linkerarm gedragen met horizontaal de nationale kleuren erop en met in zwarte letters op de gele strook de naam van de gemeente.
  • Een reproductie op een steel van het bord C3 (langs beide kanten) met een diameter van ten minste 15 cm. De rode rand moet van reflecterend materiaal zijn of een lichtje hebben, of een combinatie van beiden.
  • Een fluojas of hesje is niet verplicht maar wel aan te raden.

Procedure

Je moet een opleiding volgen, georganiseerd door de lokale politie. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik.

Na de opleiding wordt er een getuigschrift door de burgemeester afgeleverd dat voor onbepaalde duur geldig blijft.

Bedrag

De opleiding tot gemachtigd opzichter alsook het uitreiken van het machtigingsbesluit zijn gratis.

Regelgeving

Contactinfo