Gedeeld verblijf

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven.

Voorwaarden

  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van uw gemeente.
  • U heeft minderjarige kind(eren) die af en toe of voor de helft van de tijd bij u verblijven, maar niet uw adres als hoofdverblijfplaats hebben.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden. U kan het formulier voor schriftelijke toestemming hier vinden.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten. U kan wel een getuigschrift van gedeeld verblijf bekomen bij uw gemeente.

U kunt het getuigschrift van gedeeld verblijf persoonlijk opvragen bij de snelbalie van het gemeentehuis. U dient hiervoor geen afspraak te maken.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wenst u van de maatregel gebruik te maken, dan moet u zich wenden tot de dienst Burgerzaken van uw woonplaats.

Meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Contactinfo