Formulier Wetteraden

Maak mee Plan W

Wil ook jij in de toekomst nog meebouwen aan Wetteren? Vul dan zeker dit formulier in. Op basis hiervan stellen we de ‘Wetterraden’ samen, dat zijn de vernieuwde adviesraden. Zo geven we samen vorm aan het beleid van Wetteren.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

1. Contactgegevens

2. Info over jouw interesses

Adresgegevens aanvrager

(1)De van u verkregen gegevens worden door de gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren verwerkt, ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG).

Kruis hieronder aan in welke domeinen of deelgebieden je wil meewerken, en hoe vaak. Je kan op elk moment je keuze herzien:

-          Af en toe: deelnemen aan een participatiemoment, ofwel in levende lijve, ofwel via een bevraging met mail of brief

-          Intensiever: Op regelmatige basis rond bepaalde onderwerpen willen betrokken worden, of gedurende een bepaalde tijd intensiever werken aan een specifiek project.

 
Thema JEUGD
Af en toe Regelmatig
Ontspanning
Jeugdhuis
Jeugdinfrastructuur
Kinderarmoede
Thema OUDEREN
Af en toe Regelmatig
Volledig
Thema LOKALE ECONOMIE
Af en toe Regelmatig
Handel in het centrum
Beheer van bedrijventerrein
Duurzaam ondernemen
Ondernemen stimuleren
Parkeren (zie ook mobiliteit)
Vrachtverkeer (zie ook mobiliteit)
Thema MILIEU en NATUUR
Af en toe Regelmatig
Afval en sluikstort
Vergroening
Natuurbehoud
Dierenwelzijn
Klimaat (hernieuwbare energie, isoleren, duurzame mobiliteit…)
Thema MOBILITEIT
Af en toe Regelmatig
Weginrichting en verkeersveiligheid
Openbaar vervoer
Zwakke weggebruikers
Personenvervoer
Vrachtverkeer
Parkeren
Thema RUIMTELIJKE ORDENING
Af en toe Regelmatig
Beeldkwaliteit (uitstraling van de gemeente)
Vergroening
Inrichting openbaar domein
Woonkwaliteit
Hoogbouw
Thema NOORD-ZUID
Af en toe Regelmatig
Noordwerking (focus op sociaal welzijn in Wetteren)
Zuidwerking (focus op projecten in ontwikkelingslanden)
Thema CULTUUR
Af en toe Regelmatig
Muziek/dans
Woordkunst/drama
Beeldende kunst (fotografie, schilderkunst…)
Literatuur
Erfgoed
Evenementen
Toerisme
Bib/cc Nova
Kunstacademie
Thema SPORT
Af en toe Regelmatig
Individueel
In clubverband
Zaalsport
Buitensport
Wijken (wil je mee nadenken over zaken met betrekking tot je eigen buurt?). Let op, op dit moment is dit nog geen concrete werking vanuit de gemeente.
Af en toe Regelmatig
Boskant
Centrum
Christus Koning (Diepenbroek, Dasseveld, Roosbroekwijk en Christus Koning)
Jabeke
Kwatrecht
Massemen
Overbeke
Overschelde
Ten Ede
Westrem

Tot binnenkort!

De van u verkregen gegevens worden door de gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren verwerkt, ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG). De privacyverklaring van de gemeente Wetteren is te raadplegen op https://www.wetteren.be/disclaimer