Formulier aanvraag Buurtbubbels

Hieronder kan je:

  • een projectsubsidie aanvragen voor je buurt: ingevuld formulier mailen naar evenementen@wetteren.be
    https://www.wetteren.be/projectsubsidie-cultuur
  • bioscooppakket (ledscherm van 3,5 x 2 m): de gemeente zorgt voor een LED-scherm en een geluidsinstallatie en neemt de vergoeding van de filmrechten voor haar rekening
  • sport- en spelpakket (sport en spelmateriaal voor je buurt; max. 2 keer per straat; max. 2 dagen per keer)


*De aanvraag voor een film in de buurt moet vergezeld worden van een lijst met ten minste 5 handtekeningen van gezinnen uit de betrokken straat/buurt.

* Voor elk initiatief dienen de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus strikt nageleefd te worden. Deze richtlijnen worden door de dienst toerisme & evenementen ter beschikking gesteld.

* Indien voor het initiatief bepaalde verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden, of indien je een afwijking van de geluidsnormen wil aanvragen, dien je dit aan te vragen via het evenementenloket
( https://www.wetteren.be/organiseren-van-een-evenement-of-een-activiteit).

Doorgaans dienen aanvragen ons een maand op voorhand te bereiken. Voor kleine buurtinitiatieven tijdens de maanden juli en augustus 2020 dienen deze ons ten laatste 2 weken voor het evenement te bereiken.  

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Algemene gegevens

Adresgegevens

Aanvraag Buurtbubbel

Wil een aanvraag doen voor: *

De van u verkregen gegevens worden door de gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren verwerkt, ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen (AVG). De privacyverklaring van de gemeente Wetteren is te raadplegen op https://www.wetteren.be/disclaimer