Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Voorwaarden

U beschikt zelf over onvoldoende middelen om uw verblijf te betalen. Let op, er wordt niet enkel rekening gehouden met uw maandelijkse inkomen, maar ook met spaargelden, onroerende goederen ...

Het OCMW is ook WETTELIJK verplicht om de onderhoudsplicht van de eventuele kinderen te onderzoeken en indien nodig toe te passen.

Er zijn een aantal wettelijke bepalingen die daarbij in acht moeten genomen worden:

Elk kind kan slechts maximaal ten bedrage van het kindsdeel aangesproken worden: als er 3 kinderen zijn, kan elk kind ten hoogste voor 1/3 van het tekort aangesproken worden.

Als het persoonlijk belastbaar inkomen (vastgesteld aan de hand van het laatste aanslagbiljet) bepaalde bedragen niet overtreft, kan men niet aangesproken worden. Boven deze grens volgt men de terugvorderingsschaal.

Procedure

Aanvragen gebeuren via de sociale dienst van WZC Schelderust

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.

Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Meebrengen

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden en onroerende goederen in eigendom
  • identiteitskaart.

Bedrag

Het bedrag is afhankelijk van uw individuele situatie.

Contactinfo