FairTradeGemeente

Wat is Fairtrade?

Het merendeel van de Belgen staat open voor eerlijke handel. Het principe van eerlijke handel is gebaseerd op een fundamenteel recht van elk individu: "Elke persoon die werkt, heeft recht op een eerlijk loon dat voldoende is om hem en zijn familie een menswaardig leven te laten leiden…"  (art. 23 van de Universele verklaring van de rechten van de mens). 

Thee, koffie, cacao, bananen, katoen… zijn, voordat ze onze tafel of kleerkast sieren, in de eerste plaats de belangrijkste bron van inkomsten en dus levensbelangrijk voor miljoenen mensen in het Zuiden.

Door eerlijke producten te kopen kan ieder van ons de levens- en werkomstandigheden van miljoenen kleine producenten ten goede veranderen.

Het volledige systeem is gebaseerd op verschillende grote principes van duurzame ontwikkeling:

  • een eerlijke prijs voor de producent,
  • een voorschot op bestellingen,
  • een duurzame relatie tussen economische partners,
  • de garantie op fundamentele arbeidsrechten,
  • transparantie over de afkomst van het product en
  • de verschillende stappen in de commercialisering ervan,
  • een productiewijze die het milieu respecteert en
  • (zeer belangrijk!) kwaliteitsproducten voor de uiteindelijke consument.

Eerlijk kopen, dat is een kleine moeite die niet veel kost en die toch een wereld van verschil betekent.

Wetteren als FairTradeGemeente

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.

Om een FairTradeGemeente te worden moet aan zes criteria voldaan worden. De inwoners, burgemeester en schepenen, lokale bedrijven, restaurants, café-uitbaters, scholen en instellingen, verenigingen, jong en oud, iedereen kan helpen om ze te vervullen.

In oktober 2009 haalde Wetteren deze titel! Sindsdien heeft de gemeente zich blijvend ingezet voor Fairtrade, met onder andere een jaarlijks Fairtrade-ontbijt. Daarnaast streeft ze er ook naar de nieuwe criteria van de Fair-o-meter, die in 2018 werd gelanceerd, te voldoen.

Contactinfo