Evenementen met meer dan 1500 bezoekers: medische risicoanalyse

Als je een evenement organiseert waarop je meer dan 1500 bezoekers verwacht, moet je nagaan of je een medische hulppost moet voorzien. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft je daarover advies via de vragenlijst MRAE (Medische RisicoAnalyse Evenementen). 

Hoe aanvragen?

Vul de vragenlijst MRAE in en stuur die ten laatste zes weken voor het event naar noodplanning@wetteren.be en naar evenementen@wetteren.be

Onze preventieadviseur kijkt de lijst na, doet de nodige aanvullingen en stuurt de lijst door naar de FOD Volksgezondheid. 

Contactinfo