Erkenning als verdeler van officiële afvalzakken

Online aanvragen

Handelaars kunnen van het college van burgemeester en schepenen toestemming krijgen om gemeentelijke huisvuilzakken/stickers te verkopen in hun handelszaak. 

Voorwaarden

 1. u moet vooraf bij het schepencollege een toelating aanvragen als officiële verdeler van afvalzakken

 2. de producten moeten worden verkocht aan de verplichte prijs van:
 • 17,50 EUR per rol (10 zakken) voor de grote gele huisvuilzakken;
 • 18 EUR per rol (20 zakken) voor de kleine gele huisvuilzakken;
 • 2,40 EUR per rol (20 zakken) voor de blauwe PMD-zakken;
 • 0,75 EUR per groene sticker voor de grote GFT-container (120 liter);
 • 0,25 EUR per blauwe sticker voor de kleine GFT-container (40 liter)

  De winstmarge voor de handelaar bestaat uit 1 gratis rol per 50 bestelde rollen huisvuilzakken.

Procedure

U dient uw aanvraag online in via de knop op deze pagina.

We brengen u nadien u nadien op de hoogte van de beslissing van het schepencollege en bezorgen u de nodige informatie om uw bestellingen door te geven.

Bijkomende informatie

De bedeling aan de winkeliers vindt plaats tweemaal in de maand: elke eerste en derde dinsdag van de maand.
 
Indien deze dinsdagen op een feestdag vallen of tijdens de week van de septemberkermis wordt de bedeling verschoven naar de volgende dinsdag.

Enkel bestellingen die uiterlijk zondag voor een bedeling werden doorgegeven via dit online bestelformulier zullen stipt uitgevoerd worden. Bestellingen die de maandag daarna of op de leveringsdag zelf nog worden gedaan worden automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende leveringsdag.

Bij elke levering ontvangt u een ontvangstbewijs dat moet afgetekend worden voor ontvangst van de geleverde producten. De gemeente factureert op basis van dit ontvangstbewijs.

Bedrag

U betaalt:

 • 350 euro voor 1 doos grote gele huisvuilzakken met 20 rollen (10 zakken/rol)
 • 360 euro voor 1 doos kleine gele huisvuilzakken met 20 rollen (20 zakken/rol)
 • 48 euro voor 1 doos PMD-zakken met 20 rollen (20 zakken/rol)
 • 375 euro voor 1 rol groene GFT-stickers (120 l) met 500 stickers
 • 125 euro voor 1 rol blauwe GFT-stickers (40 l) met 500 stickers

Vuilzakken kunnen enkel per doos besteld worden, stickers enkel per volledige rol.

Online aanvragen

Contactinfo