Erfgoed

Onze dienst staat ook in om het roerend erfgoed zo goed mogelijk te bewaren en te ontsluiten. Wat we overerven van voorgaande generaties en wat we daarvan het bewaren waard vinden, is ons roerend erfgoed (dialecten, tradities, liedjes, verhalen over vroeger, anekdotes van in den tijd,…). Het gaat om minder tastbare zaken, die vaak bedreigd zijn en die we daarom graag willen bewaren omdat ze tot ons DNA behoren. Via de interviews die gemeentearchivaris Jeroen afneemt van koppels die hun gouden, diamanten, briljant, … bruiloft vieren, probeert hij heel wat interessante verhalen te verzamelen.

Indien u informatie zoekt over ons onroerend erfgoed (beschermde gebouwen) kan u zich wenden tot de dienst toerisme.

Contact