Elektrische deelfietsen voor dienstverplaatsingen

20
jan
2021

Het lokaal bestuur blijft inzetten op de klimaatdoelstellingen uit het Meerjarenplan. In ons Plan W willen we van Wetteren op termijn een klimaatneutrale gemeente maken. Kiezen voor zachte mobiliteit zonder CO2-uitstoot hoort daar bij.

We geven zelf het goede voorbeeld en hebben voor de professionele verplaatsingen van het eigen personeel zes elektrische dienstfietsen in gebruik genomen. Dit zijn leasingfietsen van Velobility met onderhoudspunt bij een lokale Wetterse handelaar (Remory – Van Heddeghem in de Moerstraat).

Deze zes fietsen staan verspreid over drie locaties: in de Peperstraat, op Rode Heuvel en in het Sociaal Huis. Alle medewerkers van het lokaal bestuur kunnen deze deelfietsen tijdens de werkuren gebruiken voor hun dienstverplaatsingen. Met de hulp van een reservatiesysteem blijft dit vlot en overzichtelijk.

Contactinfo