Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Procedure

  • U meldt zich aan met het originele document en een goed leesbare fotokopie
  • De ambtenaar plaatst een stempel op de fotokopie

 U dient hiervoor geen afspraak te maken.

Meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie van een document meer vragen. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

 

Contactinfo