Speelstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Deze zomer worden ook Zomerstraten ingericht. De aanvraag gebeurt op dezelfde manier als een speelstraat, maar een zomerstraat kan voor een veel kortere periode worden ingericht, bijvoorbeeld een weekend, of een week. 

Buitenspeelstraten

Elk jaar is het op woensdag na de paasvakantie Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag was afgelopen jaren een groot kinderfeest, waarbij er meer dan 1000 kinderen afzakten naar de Markt en Rode Heuvel. Hier konden ze te zich een hele middag uitleven op springkastelen, bij workshops, en nog veel meer activiteiten. Vorig jaar is de Buitenspeeldag geannuleerd wegens de lockdown en is er een digitaal alternatief voorzien. Ook dit jaar zijn er nog maatregelen van kracht, dus zullen we deze dag op een alternatieve manier vieren.

Dit jaar krijgen straten of buurten de mogelijkheid om zich in te schrijven als Buitenspeelstraat. De straat zal dan de namiddag afgesloten zijn, om kinderen meer kansen te geven om veilig op straat te spelen. Deze straat zal tussen 13.00 tot 17.00 uur afgesloten worden voor doorgaand verkeer. De voorwaarden die hieronder staan, blijven gelden. De voorwaarden dat 70% van de bewoners akkoord moet gaan en er meerdere meters of peters moeten zijn, vervallen voor de Buitenspeeldag. Er hoeven dus geen handtekeningen verzameld te worden en ook geen bewonersenquête bijgevoegd te worden voor de Buitenspeeldag. Zo krijgen kinderen de mogelijkheid om buiten te sporten en te spelen in hun onmiddellijke woonomgeving. Buiten spelen in de eigen buurt dus!

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 7 april via het digitale aanvraagformulier. Straten en buurten die zich inschrijven ontvangen een spelpakket met leuk spelmateriaal en speelimpulsen. Via de scholen zal er ook een buitenspeeldoeboekje verspreid worden, met extra ideeën om in de eigen omgeving buiten te spelen!

 

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • 70% van de bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Aanvragen voor de zomervakantie moeten gedaan worden via het digitale aanvraagformulier, minstens 10 dagen voor aanvang. De bewonersenquête of andere bewijsstukken kunt u hier als bijlage uploaden in de dropbox (bij aanvraag van een nieuwe speelstraat). Bij een aanvraag minder dan 10 werkdagen kunnen we niet garanderen dat de speelstraat of zomerstraat op de aangevraagde datum kan ingericht worden (i.v.m. vergunning en signalisatie).

Een speelstraat/zomerstraat kan georganiseerd worden als dit volgens coronamaatregelen toegestaan is. 

 

Procedure

Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat/zomerstraat dient u een aanvraag in bij de gemeente. Voor een nieuwe speelstraat/zomerstraat moeten de bewoners aantonen dat 70% van de bewoners van de straat akkoord gaat via deze bewonersenquête.

I.v.m. coronamaatregelen is het toegelaten schriftelijke of digitale toelatingen van buurtbewoners bij te voegen i.p.v. of als aanvulling op de bewonersenquête. 

Bij goedkeuring van de speelstraat/zomerstraat, komt de technische dienst van de gemeente de nodige signalisatie leveren en terug ophalen. Het is de taak van de verantwoordelijken van de speelstraat/zomerstraat om de signalisatie voor de speelstraat elke dag correct in en uit dienst te plaatsen.

Meebrengen

 • Het ingevulde digitale aanvraagformulier.
 • Bij een nieuwe speelstraat/zomerstraat: een bewonersenquête waaruit blijkt dat minstens 70% van de bewoners uit de straat akkoord gaan.

Bedrag

Een speelstraat of zomerstraat organiseren is gratis.

Regelgeving

Contactinfo