Speelstraat

In een speelstraat krijgen kinderen alle ruimte om veilig te spelen en te ravotten. Voor volwassenen is het dan weer de ideale gelegenheid om de buren beter te leren kennen. Tijdens de zomervakantie kan je jouw straat van ’s ochtends tot ’s avonds afsluiten. Ze is dan enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto’s van buurtbewoners. Spelende kinderen en voetgangers hebben voorrang op de andere weggebruikers. 

  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden. 
  • Wie in de straat woont of een garage heeft, mag er wel in, maar moet stapvoets rijden. 
  • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, maar we raden aan om buiten de afgesloten zone te parkeren, zo is er meer plaats om te spelen. 

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
  • de omliggende straten bereikbaar blijven
  • 70% van de bewoners van de straat akkoord gaat om een speelstraat in te richten

Je moet zelf een bewonersenquête organiseren om na te gaan of 70% van de bewoners akkoord gaat. Bij de aanvraag geef je ook drie verantwoordelijken op voor de signalisatie. 

Procedure

Je kan een speelstraat aanvragen tot 30 mei 2022 via het digitale aanvraagformulier. De bewonersenquête of andere bewijsstukken kan je als bijlage toevoegen. 

Als je speelstraat goedgekeurd is, brengt onze technische dienst de nodige signalisatie. Die halen ze aan het einde van de zomervakantie ook weer op. Je bent zelf verantwoordelijk om de signalisatie elke dag in en uit dienst te plaatsen.

Straten en buurten die zich inschrijven ontvangen een spelpakket met leuk spelmateriaal en speelimpulsen. 

Bedrag

Een speelstraat organiseren is gratis.

Regelgeving

Contactinfo