Een speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • 70% van de bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Alle aanvragen moeten ten minste 8 weken voor het ingaan van de speelstraat ingediend worden. Hier vindt u het aanvraagformulier.

Procedure

Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dient u een aanvraag in bij de gemeente. Voor een nieuwe speelstraat moeten de bewoners een bewonersenquête afnemen.

De aanvraag tot het inrichten van een speelstraat wordt onderzocht en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij goedkeuring van de speelstraat, komt de technische dienst van de gemeente de nodige signalisatie leveren en terug ophalen. Het is de taak van de verantwoordelijken van de speelstraat om de signalisatie voor de speelstraat elke dag correct in en uit dienst te plaatsen.

Meebrengen

 • Het ingevulde aanvraagformulier.
 • Bij een nieuwe speelstraat: een bewonersenquête waaruit blijkt dat minstens 70% van de bewoners uit de straat akkoord gaan.

Bedrag

Een speelstraat organiseren is gratis.

Regelgeving

Contactinfo