Dringende steun in noodsituaties

Maak een afspraak

Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand, ...  dan kan u dringende steun krijgen. U kan enkel dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • U hebt de steun hoogdringend nodig
  • Uw financiële middelen zijn uitgeput.

Procedure

U kan een afspraak maken bij

  • uw vaste maatschappelijk werker van de sociale dienst in Sociaal Huis Wetteren
    OF
  • het onthaalteam van de sociale dienst als u nog niet gekend bent bij de sociale dienst in Sociaal Huis Wetteren of als het langer dan 6 maanden geleden is dat u contact had met uw vaste maatschappelijk werker.

Het OCMW onderzoekt uw sociale en financiële situatie om te bepalen of u dringende steun kan krijgen.

Meebrengen

  • Identiteitsdocumenten
  • overzicht van inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden

Bedrag

afhankelijk van de noodsituatie en gezinssamenstelling.

Maak een afspraak

Contactinfo