Dringende medische hulp voor personen zonder wettig verblijf

Maak een afspraak

Personen zonder wettig verblijf op het grondgebied kunnen geen financiële ondersteuning krijgen van het OCMW. De enige uitzondering hierop is tenlastename van dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U hebt geen wettig verblijf op het grondgebied
  • U hebt dringende medische zorgen nodig

Procedure

U kan een afspraak maken bij

  • uw vaste maatschappelijk werker van de sociale dienst in Sociaal Huis Wetteren
    OF
  • het onthaalteam van de sociale dienst als u nog niet gekend bent bij de sociale dienst in Sociaal Huis Wetteren of als het langer dan 6 maanden geleden is dat u contact had met uw vaste maatschappelijk werker.

Na een sociaal en financieel onderzoek bepaalt het OCMW of u in aanmerking komt voor dringende medische hulp voor personen zonder wettig verblijf.

Bedrag

Het bedrag hangt af van uw specifieke situatie.

Maak een afspraak

Contactinfo