Doorgangswoning, transitwoning of noodwoning

Maak een afspraak

Inwoners van Wetteren die acuut (plots) dakloos zijn geworden, zonder acute medische problemen en niet onder invloed van drugs, medicatie of alcohol zijn, kunnen tijdelijk een doorgangswoning ter beschikking krijgen van het OCMW.

De dakloosheid kan ontstaan zijn ten gevolge van:

  • Onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring
  • Intrafamiliale conflicten
  • Rampen zoals brand en overstroming
  • Gerechtelijk bevel of uitdrijving

Voor toegang tot een doorgangswoning wordt gegeven, zal eerst gekeken worden of er beroep kan worden gedaan op het eigen netwerk van de persoon, daarna op het externe opvangnetwerk (opvang CAW).

Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing. Tijdens het verblijf moet men meewerken met de sociale dienst en meezoeken naar een duurzame woonoplossing.

Procedure

De aanvraag kan enkel verlopen via de sociale dienst van het OCMW.

Buiten kantooruren verloopt de aanvraag via de politie, die contact opneemt met de permanentiemedewerker.

Meebrengen

afhankelijk van de reden van de noodsituatie: bewijs van de reden

Bedrag

Het te betalen bedrag is afhankelijk van de reden van de dakloosheid en het inkomen van de gebruiker.

Maak een afspraak

Contactinfo