Discriminatie op de huurmarkt - meldpunt problematische situaties op de huurmarkt

Maak een afspraak

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar. 

De toegang tot behoorlijke huisvesting is een grondrecht. Toch is er nog veel discriminatie op de huurmarkt. Vooral kandidaat-huurders zonder arbeidscontract en kandidaat-huurders van niet-Belgische origine worden hiermee geconfronteerd.

Discriminatie is verboden, en dat bij elke fase van de verkoop of verhuur van een woning. Unia bestrijdt discriminatie op o.a. de huisvestingsmarkt voor alle discriminatiegronden waarvoor zij bevoegd zijn. 

Via een gemeentelijk meldpunt kunnen problematische situaties op de huurmarkt doorgegeven worden aan Unia.

Procedure

- Een burger ondervindt discriminatie in de zoektocht naar een geschikte huurwoning.

- De burger maakt een afspraak met de dienst wonen, loket melding discriminatie.

- De loketmedewerker luistert naar het verhaal van de burger.

- Als het nodig is, legt de loketmedewerker het verschil uit tussen toegelaten selectie en discriminatie.

- De loketmedewerker wijst de burger op de mogelijkheden om te reageren.

- Als de burger dat wil, vult de loketmedewerker samen met hem/haar een meldingsformulier in op de website van UNIA.

Meebrengen

- bewijslast van de discriminatie: emails, sms, screenshot van advertentie op immosite,...

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Vlaams Woninghuurdecreet 9 november 2018
Actieplan Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt
BVR Lokaal Woonbeleid 16 november 2018
Richtlijnenkader Wonen Vlaanderen

Maak een afspraak

Contactinfo