Dagopvang voor ouderen

Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een dagverzorgingscentrum terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.

Begin 2016 werd een eerste dagverzorgingscentrum in Wetteren geopend.

Dagverzorgingscentrum 'Het Passantenhuis' werd opgericht door vzw IKOO en is elke weekdag geopend van 8 tot 17 uur.

De gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 75 jaar. Er worden gemiddeld 10 ouderen per dag opgevangen in 'Het Passantenhuis'. De maximumcapaciteit is 12 personen per dag.

Voorwaarden

  • De zorgbehoevende oudere woont thuis en is ouder dan 65.
  • De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.

Procedure

Het Passanten huis Wetteren is gevestigd in de Jan Broeckaertlaan 44/01, 9230 Weteren en voor meer info kan u terecht bij bij coördinator Greet De Smet op het nummer 09 366 01 06 of per e-mail: greet.desmet@ikoo.be

Bedrag

De 'Passanten' (= gebruikers van 'Het Passantenhuis') betalen 20,77 euro per dag en in deze prijs zijn de begeleiding, animatie, het warme middagmaal, koffie en frisdranken en incontinentiemateriaal inbegrepen.

Medicatie en vervoer zijn niet inbegrepen.

Contactinfo