Recyclagepark: toegangspas

Online aanvragenMaak een afspraak

Zodra u officieel bent ingeschreven in Wetteren, hebt u toegang tot het recyclagepark met uw e-ID.

Niet-inwoners hebben geen toegang, maar kunnen in sommige gevallen (zie voorwaarden) een tijdelijke toegangspas aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een tijdelijke toegangspas van 1 maand krijgen voor:

  • afval afkomstig van renovatiewerken/opruimen van een woning in Wetteren waarvan u eigenaar bent.
  • afval afkomstig van het leeghalen/renoveren van een woning in Wetteren van een overleden familielid of een familielid dat naar een rusthuis verhuist.

U kunt een toegangspas krijgen tot het einde van het jaar van aanvraag, telkens jaarlijks te hernieuwen:

  • als u bij de gemeente geregistreerd bent als gebruiker van een tweede verblijf;
  • voor het wegbrengen van afval van een minder mobiel familielid gedomicilieerd in Wetteren.

Procedure

U brengt het ingevulde aanvraagformulier mee met de nodige bijlagen:

  • renovatie/opruimen woning in Wetteren waarvan u eigenaar bent: kopie aankoopakte of compromis
  • renovatie/leeghalen woning van een overleden familielid: kopie overlijdensbericht

Voor de andere uitzonderingsgevallen is geen bijlage vereist. De verwantschap wordt door onze diensten gecontroleerd. 

Na goedkeuring:

  • Koos u voor contante betaling van de waarborg: de intercommunale Verko laat u schriftelijk/telefonisch weten wanneer u de pas bij hen kan afhalen. U betaalt de waarborg ter plaatse.
  • Koos u voor overschrijving van de waarborg: de dienst Grondgebiedszaken bezorgt u de coördinaten voor het storten van de waarborg. Intercommunale Verko stuurt uw pasje naar uw thuisadres zodra ze uw betaling ontvangen.

Meebrengen

Bedrag

Deze dienst is gratis.

De Intercommunale Verko vraagt een waarborg van 8 euro voor het pasje (contant te betalen bij afhalen pas of via overschrijving). Deze waarborg krijgt u terugbetaald na inlevering van de pas.

Regelgeving

Materialendecreet

Online aanvragenMaak een afspraak

Contactinfo