Recyclagepark: tijdelijke toegangspas voor uitzonderlijke redenen

Online aanvragenMaak een afspraak

Bent u officiële inwoner van Wetteren? Dan heb je toegang tot het recyclagepark met je identiteitskaart (e-ID).

Niet-inwoners hebben geen toegang, maar kunnen in bepaalde gevallen een tijdelijke toegangspas aanvragen.

Voorwaarden

Recht op een uitzonderlijke toegangspas van 1 maand:

  • afval afkomstig van renovatiewerken/opruimen van een woning in Wetteren waarvan u eigenaar bent.
  • afval afkomstig van het leeghalen/renoveren van een woning in Wetteren van een overleden familielid of een familielid dat naar een rusthuis verhuist.

Recht op een uitzonderlijke jaarpas:

  • als u bij de gemeente geregistreerd bent als gebruiker van een tweede verblijf;
  • voor het wegbrengen van afval van een minder mobiel familielid gedomicilieerd in Wetteren.

 

Meer informatie:

Afvalintercommunale Verko

Bevrijdingslaan 201

9200 Appels (Dendermonde)

0800/92 992

Procedure

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier mee met de nodige bijlagen:

  • renovatie/opruimen woning in Wetteren waarvan u eigenaar bent: kopie aankoopakte of compromis
  • renovatie/leeghalen woning van een overleden familielid: kopie overlijdensbericht

Voor de andere uitzonderingsgevallen is geen bijlage vereist. De verwantschap wordt door onze diensten gecontroleerd. 

Na goedkeuring:

  • Koos u voor contante betaling van de waarborg: de intercommunale Verko laat u schriftelijk/telefonisch weten wanneer u de pas bij hen kan afhalen. U betaalt de waarborg ter plaatse.
  • Koos u voor overschrijving van de waarborg: de dienst Grondgebiedszaken bezorgt u de coördinaten voor het storten van de waarborg. Intercommunale Verko stuurt uw pasje naar uw thuisadres zodra ze uw betaling ontvangen.

Meebrengen

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • de nodige bijlage                                                  

Bedrag

Deze dienst is gratis.

De Intercommunale Verko vraagt een waarborg van 8 euro voor het pasje (contant te betalen bij afhalen pas of via overschrijving). Deze waarborg krijgt u terugbetaald als u het pasje inlevert.

Regelgeving

Materialendecreet

Online aanvragenMaak een afspraak