College van burgemeester en schepenen

U kunt de volgende documenten van het college van burgemeester en schepenen hier raadplegen (meer uitleg over dit orgaan vindt u hier):

  1. De besluitenlijst, met het voorstel van de administratie en de uitspraak per agendapunt.