Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Maak een afspraak

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet u -na uw terugkeer in België- het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u de uittreksels opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

 • u voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Bent u geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan u de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • gelegaliseerd zijn
 • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. U moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

U moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers raadplegen in het nationaal register voor vertalers.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van uw laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijft u in het buitenland en bent u niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kunt u de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

 • uw woonplaats in België
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad
 • uw geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Meebrengen

Voor de aangifte van een huwelijk in het buitenland hebt u volgende documenten nodig:

 • voor een niet-Belg of voor een Belg wanneer u een melding in het bevolkingsregister voldoende vindt:
 • voor een Belg wanneer u de akte wilt laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand:
  • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse huwelijksakte voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands.
 • en in beide gevallen:
  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de huwelijkspartners

 

Voor de aangifte van een huwelijk in het buitenland dient u een afspraak maken.

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo