Bruggenbouwer

Projectinfo

Buddywerking: Brugwacht

Vrijwilligerstraject: Brugpijler

Projectinfo

Sociale netwerking en participatie is sinds 2023 een deel van het inburgeringsbeleid. Lokaal bestuur Wetteren moedigt zijn inburgeraars aan om hun sociaal netwerk te verbreden via een buddy- of vrijwilligerstraject.

Wat willen we met ons project bereiken?

 • Inburgeraars laten kennismaken met vrijetijdsaanbod en vrijwilligerswerk binnen Wetteren
 • Contacten tussen inburgeraars en inwoners van Wetteren tot stand brengen en versterken
 • Leren omgaan met verschillende manieren van denken en leven, elkaars tradities en cultuur, afspraken en regels
 • Kansen bieden om sociaal netwerk uit te breiden
 • Eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid een boost geven
 • Oefenkansen Nederlands bieden
 • Zorgen dat ze samen plezier kan beleven en de zorgen eventjes opzij worden gezet
 • Lokale vrijetijdsbestedingen en lokale diensten drempelverlagend leren werken

Wat is onze missie?

 • Met het project Bruggenbouwer willen we zelf een brug en netwerk vormen vanuit het lokaal bestuur om zo onze inburgeraars meer kansen te bieden op het gebied van sociale netwerking en participatie.
 • Wij hopen zo veel mogelijk burgers warm te maken zich als laagdrempelige brugfiguur in te zetten om een inburgeraar wegwijs te maken in het vrijetijds-, ontspannings- en vrijwilligersaanbod binnen Wetteren.
 • Wij willen iedereen ondersteunen die bereid is de drempels te verlagen om inburgeraars aan te trekken en te overtuigen zich te engageren binnen hun organisatie.

Wie zijn onze inburgeraars in Wetteren?

Een inburgeraar is een persoon van 18 jaar of ouder die behoort tot de doelgroep van inburgering: niet- Belgen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel vestigen en Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is.

Inburgeraars moeten hier een nieuw leven opbouwen en staan voor heel wat uitdagingen:

 • Gepaste huisvesting zoeken en vinden
 • Hun naasten terugvinden en met hen herenigd worden
 • Een nieuwe taal leren
 • Nieuwe culturele gebruiken leren kennen, hun weg vinden in de samenleving
 • Zich oriënteren in het onderwijslandschap
 • Werk vinden
 • Een sociaal netwerk uitbouwen en vrienden maken

Vaak dragen deze mensen ook nog een zware en traumatische vluchtachtergrond met zich mee. Door deze uitdagingen is hun integratieparcours intens

Samenwerking

Het project Bruggenbouwer is een door het ESF/AMIF ondersteund proeftuinproject in functie van de 4de pijler binnen het inburgeringstraject.

Contactinfo