Bruggenbouwer

Het project Bruggenbouwer is een door het ESF/AMIF ondersteund proeftuinproject in functie van de 4de pijler binnen het inburgeringstraject.

Vanaf 2022 krijgt het inburgeringsbeleid er immers deze 4de pijler bij: sociale netwerking en participatie. Inburgeraars zullen aangemoedigd worden om hun sociaal netwerk te verbreden via een kennismakingsstage, vrijwilligerswerk, een buddytraject of een alternatief traject.

Wetteren koos als gemeente voor de uitbouw van 2 van deze 4 trajecten, namelijk

Buddywerking: Brugwacht

Toeleiding naar vrijwilligerswerk: Brugpijler

 

Wie zijn onze inburgeraars in Wetteren?

Een inburgeraar is een persoon van 18 jaar of ouder die behoort tot de doelgroep van inburgering: vreemdelingen die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel vestigen + Belgen die niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is.

Inburgeraars moeten hier een heel nieuw leven opbouwen en staan voor heel wat uitdagingen:

 • Gepaste huisvesting zoeken en vinden
 • Hun naasten terugvinden en met hen herenigd worden
 • Een nieuwe taal leren
 • De culturele codes leren kennen en hun weg vinden in de samenleving
 • Zich oriënteren in het onderwijslandschap
 • Degelijk werk zoeken en vinden
 • Een sociaal netwerk uitbouwen en vrienden maken
 • Bovendien dragen ze ook nog eens vaak een zware en traumatische vluchtachtergrond met zich mee

Door deze uitdagingen is hun integratieparcours vaak een werk van lange adem!

 

Overzicht samenstelling van verschillende nationaliteiten in Wetteren

Provincie in cijfers: Nationaliteit en herkomst

Rapport nationaliteit en herkomst Wetteren

 

Wat willen we met ons project bereiken?

 • Inburgeraars laten kennismaken met vrijetijdsaanbod en vrijwilligerswerk binnen Wetteren
 • Contacten tussen inburgeraars en inwoners van Wetteren tot stand brengen en versterken
 • Leren omgaan met verschillende manieren van denken en leven, elkaars tradities en cultuur, afspraken en regels
 • Kansen bieden om sociaal netwerk uit te breiden
 • Eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid een boost geven
 • Oefenkansen Nederlands bieden
 • Zorgen dat men samen plezier kan beleven en de zorgen eventjes opzij worden gezet
 • Lokale vrijetijdsbestedingen en lokale diensten drempelverlagend leren werken

 

Hoe past dit binnen onze visie in Plan W?

Samen Wetteren

 • Inzetten van vrijwilligers voor divers takenpakket, naast en met vaste medewerkers van het lokaal bestuur. Vorming, intervisie, supervisie en netwerkmomenten voor vrijwilligers organiseren. Streven naar een geïntegreerd vrijwilligersbeleid voor het lokaal bestuur: Vrijwilligers = enthousiast, flexibel, hebben expertise en zorgen voor sterke lokale verankering.
 • Binnen het lokaal bestuur zijn er veel mogelijkheden voor vrijwilligers om zich te ontplooien op allerlei vlakken en niveaus.
 • Buurten laten herleven, verbondenheid en samenhorigheid creëren tussen de buurtbewoners en met het lokaal bestuur. Wetteraars kennen hun buren en ontmoeten elkaar.

Zorgzaam Wetteren

 • Iedereen laten deelnemen aan wat er te beleven valt in Wetteren! Elke inwoner telt, ongeacht leeftijd, gender, etnisch-culturele origine, handicap, levensbeschouwing of seksuele geaardheid. Samenlevingsproblemen (her)kennen en aanpakken.
 • UiTPAS Wetteren: aandacht besteden aan toeleiding en begeleiding van een divers publiek, nog meer inzetten voor gemeentelijke activiteiten en daarnaast ook het verenigingsleven en lokale actoren warm maken voor de UiTPAS.
 • Overzicht waar personen met buitenlandse herkomst wonen en hoe diensten omgaan met diversiteit. Meer draagvlak creëren. Zelf een inclusief beleid uitstralen, pas dan kunnen we dit verwachten van onze burgers.
 • Op zoek gaan naar nieuwe oefenkansen Nederlands en streven naar een algemeen beleid dat gelijke toegang en gelijke kansen garandeert voor al de inwoners, inclusief meer kwetsbare personen of van buitenlandse herkomst.

Bruisend Wetteren

 • Sportclubs en organisatoren van sport- of bewegingsevenementen ondersteunen in kwaliteitsvolle en laagdrempelige werking.
 • CC Nova en de bibliotheek spannen zich in om een breder publiek te bereiken: drempels wegwerken, sterk participatief werken, programma-aanbod verbreden en actief op zoek gaan naar moeilijk bereikbare doelgroepen.
 • Extra inzetten om de sportclubs en sociaal-culturele verenigingen beter te ondersteunen op het vlak van diversiteit, communicatie, vrijwilligersbeleid,... Op een deskundige manier trainen om het zelf goed te (leren) doen.

 

Wat is onze missie?

 • Met het project bruggenbouwer willen we zelf een brug- en netwerkfiguur vormen vanuit het lokaal bestuur om zo onze inburgeraars meer kansen te bieden op het gebied van sociale netwerking en participatie.
 • Bovendien hopen wij zo veel mogelijk burgers warm te maken zich als laagdrempelige brugfiguur in te zetten om een inburgeraar wegwijs te maken in het vrijetijds-, ontspannings- en vrijwilligersaanbod binnen Wetteren.
 • Aan al wie bereid is zijn drempels te verlagen om inburgeraars aan te trekken en te overtuigen zich te engageren binnen hun organisatie of dienst, willen wij graag ondersteuning bieden.

 

Contact

Contactpersonen