Brandweer: zoneraad en zonecollege

De zoneraad

Het bestuur van de hulpverleningszone Zuid-Oost wordt gevormd door de zoneraad.

De zoneraad is samengesteld uit alle burgemeesters van de steden en gemeenten van de zone, aangevuld met de zone-commandant, de zone-secretaris en de financiële beheerder van de zone. De voorzitter van de zoneraad is burgemeester Guido De Padt (Geraardsbergen).

De vergaderingen van de zoneraad gaan maandelijks door op vrijdagnamiddag in het zonehuis en zijn openbaar (met uitzondering van het gesloten gedeelte).

De zoneraad neemt in principe alle beslissingen en bepaalt de algemene visie en missie van de zone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De zoneraad keurt alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten en stuurt bij indien nodig.

Het zonecollege 

Het zonecollege van de hulpverleningszone Zuid-Oost is samengesteld uit 5 burgemeesters die door de zoneraad gekozen zijn, aangevuld met de zone-commandant, de zone-secretaris en de bijzonder rekenplichtige van de zone.

Volgende burgemeesters maken deel uit van het zonecollege: 

  • Guido De Padt (Geraardsbergen)
  • Christoph D'Haese (Aalst)
  • Albert De Geyter (Wetteren)
  • Tania De Jonge (Ninove)
  • Jurgen Soetens (Lierde)

De voorzitter van het zonecollege is burgemeester Tania De Jonge.

De vergaderingen van het zonecollege gaan tweewekelijks door op vrijdagnamiddag in het zonehuis en zijn niet openbaar.

Deze 5 bestuurders bereiden de vergaderingen van de zoneraad voor, in nauw overleg met de korpsleiding.

Procedure

Contactinfo