Bouwkundig Erfgoed

Bouwkundig erfgoed

De inventaris van het bouwkundig en onroerend erfgoed in Vlaanderen geeft een overzicht van erfgoedobjecten in Vlaanderen, opgedeeld per gemeente. De inventaris bevat gebouwen die waardevol zijn, maar niet beschermd. Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen. Indien u aanpassingen of werken wil uitvoeren aan gebouwen die op de lijst staan kan u voorafgaandelijk contact opnemen met de regionale erfgoeddienst (IOED Schelde-Durme), die u verder helpt: www.rlsd.be

Contactinfo