bezoek recyclagepark

Je kan na afspraak (behalve op woensdag en donderdag) terecht op het recyclagepark, Mozen 22, met verschillende fracties huishoudelijk afval waarvoor geen huis-aan-huisophaling gebeurt. 

Je vindt de openingsuren hier.

Voorwaarden

Het recyclagepark is uitsluitend toegankelijk voor inwoners van Wetteren en enkel voor particulieren.

Niet-inwoners hebben geen toegang maar kunnen in uitzonderlijke gevallen een tijdelijke toegangspas aanvragen.

Je mag je (per gezin) 2 keer per dag aanmelden, maar je mag wel niet meer afval meebrengen dan de maximum hoeveelheid per dag voor die bepaalde afvalstof.

Je moet een mondmasker dragen.

Procedure

 • reserveer je bezoek aan het recyclagepark hier. Je ontvangt een bevestigingsmail. Breng deze mail (uitgeprint of digitaal) mee bij je bezoek.
 • op woensdag en donderdag kan je zonder reservatie naar het park gaan.
 • sorteer vooraf je afval per fractie. Zo kan je op het park snel alle materialen in de juiste container deponeren.
 • je betaalt via de betaalzuil op het park. De betaling gebeurt met een bankkaart of met munten. Het systeem aanvaardt geen bankbiljetten. (omwille van de coronaveiligheidsmaatregelen kan je momenteel enkel met je bankkaart betalen)

Meebrengen

 • je e-ID
 • je bankkaart of munten voor de betaling (OPGELET: zolang de veiligheidsmaatregelen ivm Corona gelden kan je enkel met de bankkaart betalen) 

Bedrag

De toegang bedraagt 2 EUR .

Voor sommige fracties betaal je een bijkomend tarief. Je vindt hier een overzicht van de meest voorkomende afvalsoorten en hun tarieven.

De toegang is GRATIS bij enkel inleveren van:

 • afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA)
 • batterijen
 • herbruikbare kringloopgoederen
 • frituurvet of -olie
 • autobanden
 • matrassen
 • gebonden asbest
 • officiële gemeentelijke huisvuilzakken

Uitzonderingen

NIET TOEGELATEN:

 • bedrijfsafval (uitzondering: oud papier en karton, elektro)
 • niet-vooraf gesorteerd afval
 • graszoden, zuivere grond, GFT, slib en slijk, wegasfalt, gashouders, springstoffen, medicijnen, radioactief afval, niet-gebonden asbest en krengen van dieren en slachtafval

Regelgeving

Materialendecreet (Besluit Vlaamse Regering 23/11/2011)

Contactinfo