Bewonerskaart

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart (gemeentelijke parkeerkaart) aanvragen. Daarmee kunt u altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moeten u (als aanvrager) én uw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet u:

  • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op uw naam.

Rijdt u met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet u bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.

Procedure

U vraagt de bewonerskaart online aan via de website van Optimal Parking Control.

U kan de bewonerskaart ook aanvragen in de parkeershop van OPC, Bookmolenstraat 13.

Meebrengen

U brengt volgende documenten mee naar de parkeershop van OPC (Bookmolenstraat 13):

  • Uw identiteitskaart;
  • het inschrijvingsbewijs van uw voertuig ("roze kaart");
  • als u een leasing of bedrijfswagen hebt; het bewijs van uw bedrijf dat u hoofdbestuurder bent of de statuten van uw bedrijf als u bedrijfsleider bent.

Bedrag

Per woongelegenheid kunnen twee bewonerskaarten verkregen worden.

U betaalt:

  • niets voor de eerste kaart
  • 100 euro voor de tweede kaart

De bewonerskaart is één jaar geldig.

Uitzonderingen

Bewoners die vallen onder de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit dd° 18 mei 2017 betreffende de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg, hebben geen recht op een bewonerskaart.

Regelgeving

De reglementering van de parkeerzones in Wetteren is bepaald in het "aanvullend verkeersreglement betreffende de afbakening van de blauwe en betalende zone", het "retributiereglement parkeren" en het "tariefreglement parking Scheldekaai".

Contactinfo