Bewonerskaart

Woon je in een zone met betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart (gemeentelijke parkeerkaart) aanvragen. Daarmee kan je altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij jouw huis.

Voorwaarden

Als aanvrager moet je:

  • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen.
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op het adres waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt.
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor je de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op jouw naam.

Rijd je met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter beschikking hebt.

Procedure

Je vraagt de bewonerskaart online aan via de website van Optimal Parking Control. Je kan de bewonerskaart ook aanvragen in de parkeershop van OPC

Meebrengen

 

  • het inschrijvingsbewijs van je voertuig (roze kaart).
  • als je een leasing of bedrijfswagen hebt: het bewijs van jouw bedrijf dat je hoofdbestuurder bent of de statuten van jouw bedrijf als je bedrijfsleider bent.

Bedrag

Je kan twee bewonerskaarten krijgen per adres. De eerste kaart is gratis, voor de tweede kaart betaal je 100 euro. De kaart is een jaar geldig.

Uitzonderingen

Bewoners die vallen onder de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit dd° 18 mei 2017 over de goedkeuring van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg, hebben geen recht op een bewonerskaart.

Regelgeving

Contactinfo