Bewijs van woonst met historiek van adressen

Vraag online aan via Mijn Dossier

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving)  met historiek van uw vorige adressen bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente en geeft ook een overzicht van de verschillende adressen waar u ooit ingeschreven was binnen deze gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

U kunt het bewijs van woonst met historiek van adressen op verschillende manieren opvragen bij uw gemeente

 • persoonlijk aan de snelbalie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Via de knop "Attest van hoofdverblijfplaats met historiek"

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. u kan het volmachtformulier hier vinden.

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in.

Meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

 • de volmacht van de aanvrager
 • de identiteitskaart van de aanvrager
 • de eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Vraag online aan via Mijn Dossier

Contactinfo