Bewijs van woonst

Online aanvragen

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • plaats en datum van geboorte
 • adres
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u op het adres woont

U kunt ook een bewijs van woonst met de historiek van uw vorige adressen aanvragen.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

U kunt het bewijs van woonst op verschillende manieren opvragen:

 • Via het elektronisch loket

 • Persoonlijk bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. 

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in. Bij een aanvraag via het elektronisch loket, kan u dit formulier bezorgen via bevolking@wetteren.be

Meebrengen

Indien u zich persoonlijk aanmeldt aan het loket, brengt u uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

 • de volmacht van de aanvrager
 • de identiteitskaart van de aanvrager
 • de eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Online aanvragen

Contactinfo