Bewijs van leven

Online aanvragen

Het bewijs van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Naargelang uw situatie kunt u het bewijs van leven aanvragen:

  • bij de snelbalie van het gemeentehuis. U dient hiervoor geen afspraak te maken.
  • bij de ambassade of het consulaat van het land waar u verblijft

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kunt u het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister, via de knop "Attest van leven".

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. Het volmachtformulier kan u hier vinden.

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in.

Meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Online aanvragen

Contactinfo