Bewijs van de Belgische nationaliteit

Online aanvragen

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente

Procedure

U kunt het bewijs van nationaliteit op verschillende manieren opvragen:

  • Via het elektronisch loket
  • Persoonlijk bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. 

Meebrengen

Indien u zich persoonlijk aanmeldt aan het loket, brengt u uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • De volmacht van de aanvrager
  • De identiteitskaart van de aanvrager
  • De eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Personen met een vreemde nationaliteit vragen dit bewijs aan bij de Ambassade van hun land.

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in. Bij een aanvraag via het elektronisch loket, kan u dit formulier bezorgen via bevolking@wetteren.be

Online aanvragen

Contactinfo