Bewijs van de Belgische nationaliteit

Online aanvragen

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente

Procedure

U kunt het bewijs van nationaliteit op verschillende manieren opvragen:

  • persoonlijk bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.
  • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Via de knop "Attest van Belgische nationaliteit".

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. U kan de volmacht hier vinden.

Meebrengen

U brengt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • De volmacht van de aanvrager
  • De identiteitskaart van de aanvrager
  • De eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Personen met een vreemde nationaliteit vragen dit bewijs aan bij de Ambassade van hun land.

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in.

Online aanvragen

Contactinfo