Bewijs historiek burgerlijke stand

Online aanvragen
U kan een attest met vermelding van de historiek van uw burgerlijke staat opvragen bij de gemeente waar u woont.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

U kunt het bewijs van historiek van uw burgerlijke staat op verschillende manieren opvragen

  • u kunt het persoonlijk aanvragen bij de snelbalie. U dient hiervoor geen afspraak te maken.
  • Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister. Via de knop "uittreksels uit de registers".

Meebrengen

U neemt uw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • eigen identiteitskaart

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Uitzonderingen

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde. U kan het volmachtformulier hier vinden.

Opvragingen door advocaten, notarissen enz. voor eigen cliënten kan zondere motivatie.
Voor attesten van de tegenpartij is een motivering nodig met verwijzing naar de wetgeving waarop beroep wordt gedaan. Vul het document aanvraag informatie uit de registers in.

Online aanvragen

Contactinfo