Bewegwijzering

Bewegwijzering langs gemeentewegen

De aanvraag tot het aanbrengen van tijdelijke bewegwijzering langsheen een vergund parcours wordt door de dienst geadviseerd. De bewegwijzering wordt aangebracht  in de week voorafgaand aan het event en wordt verwijderd binnen de 8 dagen nà het evenement.

Bewegwijzering langs gewestwegen

Voor het aanbrengen van bewegwijzering langsheen gewestwegen is de toelating van de Vlaamse Overheid vereist. Download het aanvraagformulier en voeg het toe bij je aanvraag via de dropbox in het digitaal evenementenloket.

Contactinfo