Bevolkings- of vreemdelingenregister: inschrijving niet EU-burgers

Maak een afspraak

Indien u langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, bent u verplicht u te laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Dit biedt u het recht op binnenkomst (niet verblijf) in België.

Voorwaarden

Als onderdaan van een derde land moet u in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort met daarin een visum, tenzij u vrijgesteld bent van visumplicht. Dit visum bepaalt hoe u in ons land kan ingeschreven worden.

Meer info vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: dofi.ibz.be

Procedure

U maakt een afspraak. Op basis van uw situatie, wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een inschrijving in het vreemdelingenregister. Na een gesprek begeleidt een medewerker u bij de verdere stappen.

Meebrengen

  • internationaal paspoort met visum (indien van toepassing)

Bedrag

Er dient een retributie betaald te worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. Dit bedrag hangt af van het doel van de aanvraag.

Maak een afspraak

Contactinfo