Bevolkings- of vreemdelingenregister: inschrijving niet EU-burgers

Maak een afspraak

Indien u langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, bent u verplicht u te laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Dit biedt u het recht op binnenkomst (niet verblijf) in België.

Voorwaarden

Als onderdaan van een derde land moet u in het bezit zijn van een geldig nationaal paspoort met daarin een visum, tenzij u vrijgesteld bent van visumplicht. Dit visum bepaalt hoe u in ons land kan ingeschreven worden.

Meer info vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: dofi.ibz.be

Procedure

U zendt een e-mail naar vreemdelingen@wetteren.be om een procedure op te starten. Voeg hierbij een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Eén van onze medewerkers zal dan contact met u opnemen om de juiste procedure te kiezen en op te starten.

Meebrengen

  • internationaal paspoort met visum (indien van toepassing)

Bedrag

Er dient een retributie betaald te worden aan de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. Dit bedrag hangt af van het doel van de aanvraag.

Maak een afspraak

Contactinfo