Bevolkings- of vreemdelingenregister: inschrijving EU-burgers

Maak een afspraak

Indien u langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, bent u verplicht u te laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Dit biedt u het recht op binnenkomst in België.

Voorwaarden

U hebt als burger van de Europese Unie het recht België binnen te komen op voorlegging van een nationale identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort.

Om hierover meer te weten, kan u de website van de Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen: dofi.ibz.be

Procedure

  • U maakt een eerste afspraak om uw dossier te bespreken. Tijdens dit gesprek wordt er gecontroleerd of u aan alle voorwaarden voldoet om recht te hebben op een inschrijving in het vreemdelingenregister.
  • Indien u in aanmerking komt voor een inschrijving, wordt de procedure opgestart. Afhankelijk van uw situatie, dient u verschillende stappen te ondernemen. Deze worden toegelicht tijdens het eerste gesprek.

Meebrengen

  • nationale identiteitskaart of internationaal paspoort

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo