Bevolkings- of vreemdelingenregister: inschrijving EU-burgers

Maak een afspraak

Indien u langer dan drie maanden in België wenst te verblijven, bent u verplicht u te laten inschrijven in het vreemdelingenregister. Dit biedt u het recht op binnenkomst in België.

Voorwaarden

U hebt als burger van de Europese Unie het recht België binnen te komen op voorlegging van een nationale identiteitskaart of van een geldig nationaal paspoort.

Om hierover meer te weten, kan u de website van de Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen: dofi.ibz.be

Procedure

U zendt een e-mail naar vreemdelingen@wetteren.be om een procedure op te starten. Voeg hierbij een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Eén van onze medewerkers zal dan contact met u opnemen om de juiste procedure te kiezen en op te starten.

Meebrengen

  • nationale identiteitskaart of internationaal paspoort

Bedrag

Deze dienst is gratis.

Maak een afspraak

Contactinfo