Bevolkings- of vreemdelingenregister: inschrijven begunstigde terugtrekkingsakkoord Brexit

Maak een afspraak

Het Verenigd Koninkrijk heeft via de Brexit de Europese Unie verlaten. Vanaf 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij, vanaf dat moment zijn onderdanen van het Verenigd Koninkrijk niet langer burgers van de Europese Unie. Als je, als onderdaan van het Verenigd Koninkrijk of familielid van een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk, in België wilt blijven zal je tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 een nieuwe verblijfsaanvraag moeten indienen.

 

 

Voorwaarden

Wie is begunstigde van het terugtrekkingsakkoord?

De volgende categorieën van personen worden door het terugtrekkingsakkoord beschermd wanneer zij hun rechten ook na het einde van de overgangsperiode willen behouden:

 • De onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode in België verblijft op grond van zijn recht op vrij verkeer;
 • De onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode in België actief is als grensarbeider;
 • Het familielid van een Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die voor het einde van de overgangsperiode in België verbleef;
 • Het familielid van een Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord in België dat hem na het einde van de overgangsperiode mag vervoegen:
  • rechtstreekse verwanten van Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die voor het einde van de overgangsperiode buiten België verbleven;
  • toekomstige kinderen van een begunstigde van het terugtrekkingsakkoord;
  • de partner met wie de Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft voor zover die relatie al voor het eind van de overgangsperiode duurzaam was en nog steeds is op het tijdstip waarop de partner vraagt de begunstigde te vervoegen.

Wie kan beschouwd worden als grensarbeider onder het terugtrekkingsakkoord en welke rechten genieten zij?

Een grensarbeider is elke onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die in België een economisch activiteit als werknemer of zelfstandige uitoefent maar niet in België verblijft. Het is deze definitie die gehanteerd moet worden en niet de algemene definitie voor grensarbeiders vervat in artikel 106 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.

 • Een grensarbeider onder het terugtrekkingsakkoord hoeft dus niet dagelijks of minimum eenmaal per week terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.
 • Grensarbeiders die begunstigde zijn van het terugtrekkingsakkoord worden vrijgesteld van een inreisvisumplicht of andere gelijkaardige formaliteiten.

Je hebt hiervoor een elektronische verblijfskaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart) nodig.

 • Je beschikt hiermee niet over een verblijfsrecht in België en kan op basis van deze kaart ook geen verblijfsrecht krijgen.

Wie is geen begunstigde van het terugtrekkingsakkoord?

 • Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die voor het einde van de overgangsperiode niet in België verbleven of niet actief waren als grensarbeider worden niet door het terugtrekkingsakkoord beschermd. Hun familieleden worden ook niet door het terugtrekkingsakkoord beschermd.
 • Toekomstige familieleden van een Britse begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die met andere woorden geen verwantschapsband hadden met de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord voor het einde van de overgangsperiode kunnen ook geen beroep doen op de bescherming van het terugtrekkingsakkoord, tenzij het om toekomstige kinderen gaat.

Deze personen zullen de regels in verband met binnenkomst en verblijf van toepassing op onderdanen van een derde land moeten volgen.

Procedure

Via de gemeente heeft u een uitnodiging ontvangen om deze nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen. In deze uitnodiging vindt u ook de documenten terug die u moet meebrengen bij deze aanvraagprocedure. Gelieve een afspraak te maken via de knop bovenaan deze pagina of telefonisch op het nummer 09/369.00.50

Indien er zaken onduidelijk zijn, neemt u bij voorkeur contact op via mail: vreemdelingen@wetteren.be

Meebrengen

 • Uw huidige verblijfskaart
 • Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort land van herkomst
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Eventuele bijkomende bewijsstukken, zoals vermeld in de brief die u ontvangen heeft
 • Bij twijfel: gelieve contact op te nemen per mail vreemdelingen@wetteren.be
Maak een afspraak

Contactinfo